top of page
Bronisław (w środku) i partner MI6 „Teddy” (LHS) schwytani pod koniec września 1939 roku. Są incognito jako strój „Standardowej Armii Polskiej”, oczywiście za duży. Zostali sfilmowani i stanowili część nazistowskiego filmu propagandowego Goebbelsa o tym, jak dobrze byli traktowani, także jest to miszmasz niektórych polskich klipów patriotycznych. Naziści nie byli świadomi swojego niesamowitego połowu. Bronisław znajduje się na okładce tego filmu i o godzinie 1:00.
WIELKI YOUTUBE

Poniżej plik z Youtube.com Sierpień 2020 KANADYJSKIE PRÓBY wyprodukowane przez Chrisa Wróblewskiego w interpretacji metody (poniżej) - dowód metody Flight AL523
#spy #sekret #spying  #jamesbond #szpiegostwo #british #bond #fleming #zabójca #szpiedzy #krystyna #polish #sekretagent #007 #sekret
bottom of page